OZNAM - NOVÉ

od  25.05.2020  sa otváraju priestory telocvične na Slávii kde začíname trenovať  v nasledujúcom rozpise.

Akékoľvek zmeny  rieši priamo trener či veduci družstva a informuje hráčky či rodičov.

 

 

 

Aktuálne:Plagát