Pandemické opatrenia vlády SR a ÚVZ SR a ich vplyv na basketbalovú obec.

 Prezident SBA informoval  o platných vyhláškach a konštatoval, že v súčasnom období je možné z pôvodne vyhlásených súťaží pokračovať len v Slovenskej basketbalovej lige mužov, v extralige žien a v SP mužov a žien.

Ďalej informoval o rozhovoroch s ČBF, ktorých výsledkom je, že Česko-slovenský Pohár v basketbale žien bol zrušený z dôvodu pandémie pre sezónu 2020/21, ale po prekonaní pandémie sa obe strany k projektu vrátia.

Po ukončení lockdownu a po povolení tréningového procesu aspoň v režime 5 + 1 schváli VV SBA nové vyhlásenie súťaží pre sezónu 2020/21, nakoľko podľa pôvodných vyžrebovaní nie je možné v sezóne pokračovať.

 

BK Slávia Trnava

 

 

 

 

Aktuálne: