OZNAM 

 

na základe rozhodnutia mesta Trnava, ktoré v zmysle rozhodnutia ústredného krízového štábu rozhodlo o uzatvorení všetkých športovísk podliehajúcich mestu Trnava oznamujeme, že po dobu - minimálne do 23. marca 2020 - bude uzavretá športová hala Slávia pre všetky športové aktivity – vrátane tréningového procesu. V prípade predĺženia  doby uzavretia alebo zmeny, vás budeme informovať.  Za AŠK Slávia Trnava vybavuje: Miriam Karperová

--------------

Z  vyššie uvedeného  vyplýva,  že  pozastavenie trenéningového procesu  pre všetky kategórie  BK AŠK Slávia Trnava sa predlžuje  minimálne  do 23.03.2020.

VV BK AŠK Slávia Trnava

             

-------------------------------------------------------------

Vyjadrenie HK SBA-C k aktuálnej situácií

 

12. marca 2020

 

Vážení zástupcovia basketbalových klubov, hráči, rodičia, fanúšikovia,

 

strašne nás mrzí, že nemôžeme odpovedať na Vaše podnety  resp. telefonáty, ktorými sme zaplavení už od minulého týždňa 24 hod. denne, ale HK SBA je orgán, ktorý nie je v trvalom pracovnom pomere s SBA t.j. nesedí na SBA každý deň 8 hodín, každý z nás ma svoju civilnú robotu, a preto Vás žiadame, aby ste rešpektovali, že Vám odpovedáme na Vaše otázky niekedy s omeškaním, avšak aj napriek tomu sa snažíme veci riešiť promptne, hneď ako nám to situácia umožňuje.

 

Na zajtra 13.03.2020 je naplánované zasadanie HK SBA-C, kde bude vydané rozhodnutie vo veci predčasného ukončenia SBL, a to z dôvodu rizika šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2).

 

SBL je doposiaľ jediná súťaž, ktorá bude zajtrajším dňom oficiálne ukončená s výsledkom bez konečného poradia s tým, že každé družstvo bude mať právo štartovať aj v nasledujúcom ročníku SBL.

 

Čo sa týka súťaže Extraliga žien tam momentálne prebiehajú rokovania je dosť pravdepodobné, že aj v tejto súťaži dôjde k jej predčasnému ukončeniu. V prípade, ak sa tak udeje, tak všetky dotyčné kluby budú včas informované, avšak doposiaľ nebolo oficiálne rozhodnuté.

 

Čo sa týka súťaží od 1 . ligy mužov, žien – junioriek a nižšie až po mikroligy chlapcov a dievčat tie budú na základe zajtrajšieho rozhodnutia HK SBA C zrušené od 13.03.2020 až do odvolania t.j. na dobu neurčitú.

 

To znamená laicky povedané, keď karanténa skončí týždeň pred finálovým turnajom, na finálový turnaj MS postúpia družstvá, ktoré sú v aktuálnej tabuľke na postupovom mieste resp. ak budú družstvá s rovnakým počtom bodov, tak by sa dohrali iba tie stretnutia, ktoré by mohli niečo ovplyvniť. Je tu ešte možnosť, že by na finálový turnaj postúpili družstvá podľa tabuľky po skončení základnej časti. Čo sa týka napr. súťaže ako je 1. liga muži  spodná časť a podobné, kde už v podstate o nič nejde, tak by sa odohrali už iba stretnutia, ktoré sú naplánované po ukončení karantény. HK SBA je pripravená v prípade ukončenia karantény riešiť každú súťaž individuálne podľa aktuálnej situácie. O všetkom sa ešte bude rokovať, a preto by som nerád dával nejaké záväzné vyhlásenia vzhľadom k tomu, že nevieme dokedy budú obmedzenia zo strany vlády trvať.

 

HK SBA – C celá situácia mrzí, aktuálnu situáciu neustále monitoruje a v prípade, ak nastanú nejaké nové skutočnosti v súvislosti so zákazom usporiadania všetkých športových podujatí, tak je pripravená zasadnúť a okamžite na tieto zmeny reagovať.

 

Vzhľadom k záujmu Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C je nútená postupovať v súlade s nariadením Ústredného krízového štábu SR.

 

JUDr. Tomáš Homola

 

predseda HK SBA -C

                 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 OZNAM - Dôležité

 

Počnúc dnešným dňom 10.03.2020  sú zrušené tréningy všetkých  kategórií .

BK AŠK Slávia Trnava v súvislosti s aktuálnou situáciou výskytu koronavírusu COVID-19 a po rozhodnutí a odporučení predstaviteľov  Mesta Trnava  ako  aj  predstaviteľov VUC   pristúpila k preventívnym opatreniam  a dnešným dňom ruší  do konca  kalendárneho týždňa, t.j.  do 15.03.2020 vrátane, všetky tréningové jednotky,   všetkých  svojich  súťažných  kategórii,   ako  aj prípravky  v Trnave a Voderadoch.

Žiadame hráčky trénerov  a rodičov, aby rešpektovali tieto opatrenia !

 

Na základe  dnešného rozhodnutia SBA sú pozastavené všetky súťažné zápasy všetkých kategórií, ktoré boli pôvodne naplánované počas  najbližších  víkendov  od 14. - 23.03. 2020

 

Reprezentačný kemp U14  ( 15.-  17.03.2020) - ZRUŠENÝ

Reprezentačný kemp U13  ( 22. - 24.03.2020) - ZRUŠENÝ

 

Klub naďalej monitoruje vzniknutú situáciu a  o každej zmene  bude  svoje  hráčky, trénerov, rodičov a členov klubu  následne  informovať  prostredníctvom   webovej stránky klubu, či priamo emailom  prostredníctvom  vedúcich jednotlivých družstiev. Rovnako bude informovať  o postupe a usmernení  zo strany  SBA ohľadom  posunu resp. odohratia  nateraz zrušených termínov  súťažných zápasov.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Výkonný výbor BK AŠK Slávia Trnava

 

Aktuálne:Plagát