Staršie mini 2018/2019


U12  (ročníky narodenia 2007 a mladšie ) 

Súťažná kategória je oficiálne prihlásená.

Súťažné zápasy sú vyžrebované a rozpis je nahodený - vľavo.

Zostava tímu je len orientačná  bude doplnená hráčkami postupujúcimi z prípravky !

Rozvrh tréningov na september a oktober je nahodený - vľavo .

 Rozhodnutie HK SBA – Západ, Východ č. 02/180824

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ a Východ (ďalej len „HK SBA - Z“ a „HK SBA - V“) vo veci prihlásených družstiev do súťaží SBA:  

rozhodla: 

HK SBA - Z a HK SBA - V v súlade s Vyhlásením ženských súťaží SBA 2018/2019 rozhodla podľa počtu prihlásených družstiev o nasledovnom systéme súťaže Starších mini nasledovne:

 Staršie minižiačky U12, Východ – 6 družstiev – Variant B

 Staršie minižiačky U12, Stred – 7 družstiev – Variant B

 Staršie minižiačky U12, Západ – 7 družstiev – Variant B

 Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Západ a Východ na svojom zasadaní rozhodla vo veci prihlásených družstiev do súťaží SBA na základe predložených prihlášok do súťaží SBA, počtu prihlásených jednotlivých družstiev v daných súťažiach, kategóriách a v súlade s Vyhlásením ženských súťaží SBA 2018/2019.

Nakoľko prišli námietky k pôvodnému návrhu systému súťaže Staršie minižiačky v súlade s čl.2.6. Hracieho poriadku SBA (rozdelenie všetkých družstiev do 2 skupín), pristúpili sme aj k predloženiu nového návrhu (rozdelenie všetkých družstiev do 3 skupín v súlade s Vyhlásením ženských súťaží SBA 2018/2019). O uvedených návrhoch mali možnosť hlasovať prihlásené družstvá. Za nový návrh hlasovalo 13 družstiev z celkového počtu 20. Na základe uvedeného rozhodlo spoločné zasadanie Hracích komisií SBA – sekcie Západ a Východ o hraní súťaže v súlade s týmto hlasovaním a v súlade s Vyhlásením ženských súťaží SBA 2018/2019. Postup na M-SR v tejto súťaži je – postupujú prvé dve družstvá z troch skupín.

 

Finálový turnaj M-SR: 31.05.-02.06.2019

< Podporujú nás >