Rozvrh

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
15:00
Žiačky
15:30 - 17:00
Telocvičňa Slávia 09/10
16:00
Žiačky
16:00 - 17:30
SŠ Lomonosova - telocvičňa
Žiačky
16:00 - 17:30
SŠ Lomonosova ul.- telocvičňa
17:00
Žiačky
17:30 - 19:00
Telocvičňa - Slávia Hajdoczyho ul.
18:00
Žiačky
18:30 - 20:00
Telocvičňa Slávia Hajdoczyho ul.