Rozvrh

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
18:00
U23 Mladé ženy
18:30 - 20:00
Stredná zdravotná škola
U23 Mladé ženy
18:00 - 19:30
Stredná zdravotná škola
U23 Mladé ženy
18:00 - 19:30
Hala Slávia
19:00
20:00
U23 Mladé ženy
20:30 - 22:00
Hala Slávia
< Podporujú nás >