Rozvrh

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
17:00
Staršie mini
17:00 - 18:30
ŽŠ Vančurova - telocvičňa
Staršie mini
17:00 - 18:30
ZŠ Vančurova - telocvičňa
Staršie mini
17:00 - 18:30
Telocvičňa -Slávia Hajdoczyho ul.
Staršie mini
17:00 - 18:30
ZŠ Vančurova - telocvičňa