Rozvrh

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
16:00
Juniorky
16:00 - 16:53
Posilňovňa POHODA vedľa telocvične
Juniorky
16:00 - 17:30
SŠ Zdravotná kadetky + juniorky
Juniorky
16:00 - 17:30
SŠ Zdravotná - telocvičňa
17:00
Juniorky
17:00 - 18:30
Telocvičňa - Slávia Hajdoczyho ul.
18:00
Juniorky
18:00 - 19:30
SŠ - Zdravotná - strelecký dobrovolný - len február
19:00
Juniorky
19:00 - 20:30
Telocvičňa - Slávia Hajdoczyho ul.
20:00
Juniorky
20:30 - 22:00
Telocvičňa - Slávia Hajdóczyho Kadetky + Juniorky