Rozvrh

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
16:00
Staršie žiačky
16:00 - 17:30
SŠ Lomonosova - telocvična
Staršie žiačky
16:00 - 17:30
SŠ Lomonosova -telocvičňa
Staršie žiačky
16:00 - 17:30
Telocvičňa - Slávia Hajdoczyho ul.
17:00
Staršie žiačky
17:30 - 19:00
Telocvičňa Slávia - Hajdóczyho ul.
18:00
19:00
Staršie žiačky
19:00 - 20:30
Telocvična Slávia - Hajdóczyho ul.