Rozvrh

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
16:00
Kadetky
16:30 - 18:00
SŠ - Zdravotná Kadetky + Juniorky
Kadetky
16:00 - 17:30
SŠ Zdravotná
17:00
Kadetky
17:00 - 18:30
Telocvičňa -Slávia Hajdoczyho ul.
18:00
Kadetky
18:00 - 19:30
SŠ - Zdravotná
Kadetky
18:30 - 20:00
Telocvičňa - Slávia Hajdoczyho ul.
19:00
20:00
Kadetky
20:00 - 21:30
Telocvičňa - Slávia Hajdóczyho ul.Kadetky + Juniorky