< Oznamy

Príhovor predsedu klubu

Vážení rodičia  ,  tréneri  a všetci basketbaloví priatelia, 

rád by som sa  Vám na úvod  sezóny prihovoril . 

                                                                   

Sezóna 2019/2020 sa pomaly rozbieha. Niektoré  tímy už majú prvé zápasy za sebou , iné  ešte  čakajú  na  svoje prvé ligové  zápasy až tento víkend.

Som veľmi rád, že sa nám opakovane podarilo v klube  znovu otvoriť  7 súťažných kategórií čo považujeme  za  veľmi  dôležité,  klub  rastie a zviditeľňuje sa na celom Slovensku. A nie je to len  počtom  súťažných kategórií, ale aj  pripravenosťou  hráčok, progresom a v neposlednom rade  aj  svojimi  výsledkami.

Za ďalší z kľúčových prvokov v tejto sezóne považujem účasť nášho tímu v EGBL.  Som rád  že  sme spolu s kolegami  vo  výkonnom výbore, podporili túto myšlienku a spoločnými silami pomohli umožniť  hráčkam účasť  v tejto Európskej mládežníckej lige. 

Chcem poďakovať  všetkým členom klubu, rodičom,  hráčkam,  členom výkonného výboru,  trénerom a vedúcim  družstiev , za  perfektne a profesionálne,  zvládnutú letnú prípravu do sezóny 2019/2020 a  za výbornú reprezentáciu  nášho klubu  na Slovensku  a aj v zahraničí  v jednotlivých prípravných turnajoch či zápasoch.

Som nesmierne  rád,  že  môžem  pracovať  v takomto  tíme  ľudí , kde máme spoločný  cieľ robiť  basketbal na profesionálnej  úrovni, čo v dnešnej  dobe, kedy nám ani legislatívne rozhodnutia nepomáhajú nie je jednoduché.

Čaká nás  ešte  množstvo práce, rozhodovania, a kľúčových krokov, ktoré všetky  smerujú k zveľaďovaniu  a k ozdravovaniu  celého klubu . Nie všetko  sa nám vždy podarí  a nie  všetky  rozhodnutia  sú správne  pochopené a je ich  možné  implementovať v klube .

Jedným z nich  je  aj  nesúhlas rodičov,  hlavne v mladších  kategóriách so zavedením  poplatku pre organizovanú dopravu hráčok na ligové zápasy cez externého prepravcu zazmluvneného  klubom.

Touto cestou Vás  chcem  aj všetkých informovať, že tento poplatok je zrušený a doprava hráčok  na  zápasy  je na organizovaní samotných  tímov a vo vlastnej réžii rodičov. Vyplynulo to  z rodičovských združení,  ktoré prebehli počas uplynulých  týždňov v jednotlivých tímoch.

Na záver prajem   našim hráčkam  a trénerom  úspešnú  sezónu , aby sa naplnili očakávania a ciele  jednotlivých  tímov. 

Nech nás v sezóne obchádzajú zranenia.

No a naším najmladším hráčkam hrajúcim prvý rok súťažné zápasy v mladších mini a starších mini prajem,  aby vydržali a našli v basketbale  záľubu a venovali sa mu dlhodobo a neodrádzali ich drobné  neúspechy, ktoré možno v sezóne prídu.

Ďakujem Vám  všetkým .

 

Sme tím :-) Sme Slávia :-)

 

Ján Jobb

Predseda klubu