< Oznamy

Oznamy - aktuálne

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM 

Príspevok na dopravu  bol na základe  výstupov z  jednotlivých rodičovských združení ZRUŠENÝ. 

Výkonný výbor klubu  na svojom zasadnutí  zo dňa 07.10.2019, zrušil  časť  B v pokynoch  č. 3  pojednávajúcu ohľadom  príspevku hráčky na dopravu. 

V platnosti sú pokyny č. 4  v rovnakom znení  v  časti A a bez  časti B. 

                                                                                                          Výkonný výbor BK AŠK Slávia TRNAVA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM .

Vyúčtovanie Sustredenie na Skalke,  ktoré sa konalo 11. - 18.08.2019 nájdete  v interných  dokumentoch  pod  časťou sústredenie.

https://bkslaviatrnava.sk/sustredenie-2019-2020

                                                                                                        BK AŠK Slávia Trnava

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM pre rodičov hráčok klubu BK AŠK Slávia Trnava.

Vážení rodičia, Výkonný výbor BK AŠK Slávia Trnava  (ďalej v texte len „klub“) na riadnom zasadnutí konanom 20.06.2019 v súlade s čl. 10, bodom 10, písm. l) STANOV klubu, schválil pre sezónu 2019/2020 pre všetky kategórie klubu:

 

a)    zvýšenie mesačného príspevku za hráčku do klubu  na 35 €: 

  • príspevok bude uhrádzaný mesačne v rozsahu 11 mesiacov (počnúc mesiacom augustom 2019 až jún 2020 vrátane), na číslo učtu klubu ako doposiaľ
  • z príspevku sa realizujú úhrady za prenájom telocviční, realizáciu turnajov/zápasov (štartovné, stolík, rozhodcovia, medaile), odmeny trénerov

 

b)    príspevok na dopravu vo výške stanovenej VV podľa aktuálneho vyžrebovania súťažných kategórii :

  • príspevok bude uhrádzaný mesačne vždy maximálne do  15. dňa  daného mesiaca v rozsahu 8 mesiacov (počnúc mesiacom októbrom 2019 až máj 2020 vrátane).
  • jeho výška bude stanovená najneskôr v septembri 2019

 

                                                                                                        BK AŠK SLávia Trnava

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

OZNAM !

Na stránke  bol zverejnený prehľad príjmov a výdavkov v klube BK AŠk Slávia Trnava,   za posledné  dva mesiace od  začiatku sezóny 2018/2019.

Výkonný výbor na svojom poslednom zasadnutí rozhodol, že takto budú zverejňované  prehľady na mesačnej báze počas celej sezóny.  Prehľad nájdete  na stranke www.bkslaviatrnava.sk  v DOKUMENTOCH ďalej INTERNÉ DOKUMENTY  ďalej PREHĽAD PRÍJMOV A VÝDAVKOV .

                                                                                                                                                                                                                                                                                             BK AŠK Slávia TRNAVA