< Aktuálne články a tlačové správy

NOVÝ COVID AUTOMAT SKOMPLIKUJE TRÉNINGOVÝ A ZÁPASOVÝ PROCES

Drahí naši priatelia, rodičia, hráčky,

neustále meniaca sa pandemická situácia má bohužiaľ aj negatívny vplyv na náš tréningový a zápasový proces.

Vo vestníku vlády bola zverejnená nová vyhláška UVZ SR, ktorá obmedzuje organizáciu športových podujatí. Podľa novej vyhlášky od pondelka 22.11.2021 už bez obmedzení budú môcť trénovať len hráčky a tréneri, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali Covid. Výnimku majú deti do 12 rokov a 2 mesiacov, ktorým stačí AG test.

V našom klube to znamená, že naďalej bez prerušenia pokračuje tréningový proces dievčat, ktoré sa stihli zaočkovať. Bude pokračovať tréningový proces dievčat do 12 rokov /ktoré sa však musia testovať AG testom, ak neprekonali ešte Covid a tých vekových kategórií, ktoré už stihli absolvovať očkovanie, plus samozrejme všetky dievčatá ktoré prekonali Covid v poslených 180 dňoch.

Podľa posledných informácií SBA od budúceho týždňa zastaví mládežnícke súťaže. Ich pokračovanie pravdepodobne bude možné po Novom roku opäť len v režime OP. Preto ešte raz nabádame rodičov, aby nezaočkované hráčky čo najskôr nechali zaočkovať a umožnili im tak naďalej pokračovať v basketbale aj v tejto zložitej situácii.

Aj v tejto situácii sa náš klub bude snažiť vytvárať také podmienky pre hráčky a trénerov, aby sa mohli v maximálnej možnej miere venovať basketbalu, a dokiaľ nepobežia súťaže, tak aspoň organizovať tréningový proces a priateľské zápasy v režime OP.

Veríme, že predovšetkým rodičia pochopia, že sa snažíme urobiť maximum na to, aby sme udržali tréningový proces. Najhoršie čo by sa mohlo stať je, že by prestali dievčatá trénovať , keby došlo k avizovanému zastaveniu súťaží do konca roka.

Apelujeme na rodičov, u najmenších do 12 rokov a 2 mesiacov, prosím testujte ich AG testami, aby mohli trénovať a zlepšovať sa. Nesmieme zastaviť skvelo naštartovaný proces - ktorého výsledky ste osobne videli v zápasoch U13, U12 a U11 v tejto sezóne - dievčatá sú skvelé a treba aby trénovali ďalej.

U starších dievčat U 14, U 15,U 17, U 19 vrátane tých, ktoré prekonali Covid v posledných 180 dňoch a ešte majú výnimku, prosím zvážte očkovanie. Prerušenie súťaže do konca roka odloží problém o pár týždňov, ale ak sa bude ročník dohrávať v režime OP, stále máme veľa šikovných dievčat, ktoré kvôli chýbajúcemu očkovaniu nebudú môcť trénovať ani hrať ani po Novom roku, kedy sa predpokladá, že dôjde k obnoveniu súťaží a kde treba očakávať, že sa bude hrať v extrémnom tempe, aby sa dohrali všetky odložené zápasy vo všetkých kategóriách.

Všetkým vopred ďakujem za pochopenie a pomoc

V mene VV klubu

Boris Škremka

P.S :

Prekonali sme lockdown, kde sme museli časť minulej sezóny trénovať online, kde sme mohli trénovať len v skupinách po 6 hráčkach, kde sme kvôli kapacite hál trénovali spojené 3 kategórie a v 45-minútových tréningoch, to všetko sme zvládli.

My vo vedení klubu a tréneri sme presvedčení, že aj toto prekonáme a z tohto vyjdeme ako klub silnejší.

Nedovoľme vonkajším okolnostiam zastaviť nám skvelo rozbehnutú sezónu vo všetkých kategóriách.

 

 

 

 

< Podporujú nás >