Dôležité kontakty

Ing. Ján Jobb

Ing. Ján Jobb
Funkcia:

Predseda klubu

Telefón:+421902 201 348 +421918 706 450
E-mail:jobb.basket@gmail.com

Ing. Martina Lojová

Ing. Martina Lojová
Funkcia:

Klubový manažér a podpredseda klubu

 

Telefón:+421905549331
E-mail:m.lojova39@gmail.com

Výkonný výbor klubu BK AŠK Slávia Trnava

Funkcia:

Soňa Chmúrová - zodpovedná za U13,14, U15

Michaela Valková  - zodpovedná za U19,U17

Boris Škremka  - zodpovedný za U11, U12 a koordinácia prípraviek 

Jozef Greguš - právna podpora klubu 

Všetci členovia klubu a vedenie klubu podporujú klub, zveľaďujú klub, tvoria pravidlá a systémové nariadenia v klube , pomáhajú hľadať sponzorov pre klub, finančne riadia klub  a aktívne sa zapájajú do všetkých činností klubu tak, aby naplnili ciele klubu prezentované na členskej schodzy, ktorá sa konala v septembri 2018 .

E-mail:info.bkslaviatrnava@gmail.com