Dôležité kontakty

Ing. Ján Jobb

Ing. Ján Jobb
Funkcia:

Predseda klubu

Telefón:+421902 201 348 +421918 706 450
E-mail:jobb.basket@gmail.com

Výkonný výbor klubu BK AŠK Slávia Trnava

Výkonný výbor klubu BK AŠK Slávia Trnava
Funkcia:

Soňa Chmurová - zodpovedná za U15, U17 a U19

Boris Škremka  - zodpovedný za U11, U12, U13, U14 a koordinácia prípraviek 

Jozef Greguš - právna podpora klubu 

Všetci členovia klubu a vedenie klubu podporujú klub, zveľaďujú klub, tvoria pravidlá a systémové nariadenia v klube , pomáhajú hľadať sponzorov pre klub, finančne riadia klub  a aktívne sa zapájajú do všetkých činností klubu tak, aby naplnili ciele klubu prezentované na členskej schodzy, ktorá sa konala v septembri 2018 .

E-mail:info.bkslaviatrnava@gmail.com
< Podporujú nás >